Vi har en bestyrelse og en forældrebestyrelse

Vi er en selvejende institution fra 1882, der i 1977 fik driftsoverenskomst med Skive Kommune.

I 1996 valgte bestyrelsen en 2-strenget model for institutionen, dvs. vi har en bestyrelse og en forældrebestyrelse.

Der er udarbejdet styrelsesvedtægter for begge bestyrelser.

Vi holder ca. 6 fællesmøder om året.

Bestyrelsen er ifølge fundatsen fra 1882 sammensat således:

  • Den kirkebogsførende sognepræst i Skive Sogn - Formand.
  • 2 repræsentanter fra Skive Menighedsråd.
  • 1 repræsentant udpeget af bestyrelsen (for en 2-årig periode)
  • 2 forældrerepræsentanter (formand og næstformand) 
  • 1 medarbejderrepræsentant.
  • Børnehavelederen.

Forældrebestyrelsen er sammensat således:

  • 5 forældrevalgte medlemmer
  • 2 medarbejderrepræsentanter (kun 1 deltager til møderne)
  • 1 repræsentant fra bestyrelsen
  • Børnehavelederen

 

Publiceret 17-05-2015