Vi har en aktiv forældrebestyrelse i Apoteker Norgaards Børnehave og er kendt for at have kampvalg til de fem pladser i forældrebestyrelsen.

Vi holder ca. 6 årlige møder sammen med bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden, forældrebestyrelsesformand og leder laver i samarbejde en aktuel og relevant dagsorden, hvor aktuelle emner, budget, børnetal, og samarbejde med lokalområdet er vigtige punkter.

Vi har en god tone i bestyrelsen, hvor alle kan komme til orde - ingen udsagn er større end andre.

En dagsorden kan f.eks indeholde:

 • en skrivelse fra forvaltningen om overgangen fra børnehave til skole, som vi skal drøfte og herefter indgive vores høringssvar   
 • en sommerfest der skal arrangeres
 • ideer til samarbejde med lokalområdet
 • en orientering om budgettet - og ønsker til investeringer / eller forslag til besparelser
 • et oplæg om ICDP (anerkendende og relations- og ressourceorienteret pædagogik)

Hvis du har lyst til at komme med i vores forældrebestyrelse foregår det sådan:

 • Alle forældre til børn, der er indmeldt i børnehaven, kan opstille til forældrebestyrelsen.
 • I forbindelse med sommerfesten findes navnene på de forældre, der gerne vil i bestyrelsen. Alle kandidater laver et lille opslag med foto og nogle linjer om hvorfor de gerne vil i bestyrelsen
 • Opslagene hænges op i en uge og valget foregår herefter på en hverdag i åbningstiden 
 • Man vælges ved stemmeflertal, og er valgt for 2 år. (suppleanter for 1 år)
 • formand og næstformand vælges til det første konstituerende møde
 • Hvis ens barn udmeldes af institutionen, udgår man af bestyrelsen den måned, barnet er udmeldt.

Der er udarbejdet en Styrelsesvedtægt, som danner grundlaget for forældrebestyrelsen i Apoteker Norgaards Børnehave.

Der er mulighed for at deltage ved et DLO (Daginstitutionernes Lands- Organisation) bestyrelseskurset.

Forældrebestyrelsens aktuelle medlemmer:

 • Rikke Aggerholm, formand
 • Line Fogtmann Jensen, næstformand
 • Anders Erik Bjerregaard
 • Anders Andersen
 • Salam Bashar Nabulsi
 • Connie S. Kristensen, medarbejderrepræsentant 
 • Ute A. Wagner, leder, sekretær
 • Mads Callesen, bestyrelsens repræsentant
 • Sally Hørsted Primholdt, suppleant
 • Lars Nicolaj Bomholt Laier, suppleant

 

Forældrebestyrelsen og børnehavebestyrelsens medlemmers mailliste 2018/2019

Mailliste 2018-2019.pdf

Publiceret 18-12-2019