Vi har en aktiv forældrebestyrelse i Apoteker Norgaards Børnehave og er kendt for at have kampvalg til de fem pladser i forældrebestyrelsen.

Vi holder 6 årlige møder sammen med bestyrelsen.

Forældrebestyrelsesformand og leder laver i samarbejde en aktuel og relevant dagsorden, hvor forældrenes synsvinkel og holdninger er betydningsfuld, for de beslutninger der skal træffes.

Vi har en god tone i bestyrelsen, hvor alle kan komme til orde - ingen udsagn er større end andre.

En dagsorden kan f.eks indeholde:

 • en skrivelse fra forvaltningen om overgangen fra børnehave til skole, som vi skal drøfte og herefter indgive vores høringssvar til
 • en virksomhedsplan der skal godkendes
 • en forespørgsel fra personalet om hvordan vi skal bruge Day Care i børnehaven   
 • en sommerfest der skal arrangeres
 • gode råd til hvad vores hjemmeside skal indeholde
 • en orientering om budgettet - og ønsker til investeringer / eller forslag til besparelser
 • et oplæg om ICDP (anerkendende og relations- og ressourceorienteret pædagogik)

Hvis du har lyst til at komme med i vores forældrebestyrelse foregår det sådan:

 • Alle forældre til børn, der er indmeldt i børnehaven, kan opstille til forældrebestyrelsen.
 • I forbindelse med sommerfesten findes navnene på de forældre, der gerne vil i bestyrelsen. Alle kandidater laver et lille opslag med foto og nogle linjer om hvorfor de gerne vil i bestyrelsen
 • Opslagene hænges op i en uge og valget foregår herefter på en hverdag i åbningstiden 
 • Man vælges ved stemmeflertal, og er valgt for 2 år. (suppleanter for 1 år)
 • formand og næstformand vælges til det første konstituerende møde
 • Hvis ens barn udmeldes af institutionen, udgår man af bestyrelsen den måned, barnet er udmeldt.

Der er udarbejdet en Styrelsesvedtægt, som danner grundlaget for forældrebestyrelsen i Apoteker Norgaards Børnehave.

Bestyrelsens aktuelle medlemmer:

 • Rolf Sørensen, formand
 • John Andreasen, næstformand
 • Henriette T. Tanderup
 • Dorte Wind Dahl
 • Connie Kristensen, medarbejderrepræsentant 
 • leder, sekretær
 • Mads Haahr Callesen, bestyrelsens repræsentant

Forældrebestyrelsens medlemmer mailliste 2017

 

Publiceret 26-02-2018