Børnehaven har åben:
mandag til til torsdag fra 6.15-16.45
fredag fra 6.15-15.45

I ferieperioder:

I forbindelse med sommerferie, vinterferie, efterårsferie, dagene op til påske o.l. vil I via Day Care få besked om at tilkendegive jeres pasningsbehov.

Jeres svar er meget vigtige i forhold til børnehavens planlægning. Vi laver en ny mødeplan i feriedagene, hvor der kun møder personale ind til den tilmeldte gruppe børn. Resten af personalet holder ferie eller afspadserer. Der er derfor umiddelbart ingen mulighed for tilmelding efter deadline på Day Care. Hvis jeres barn er tilmeldt og mod forventning alligevel holder ferie vil vi gerne vide det tidligst muligt.

Husk at tjekke jeres tilmelding / framelding på Day Care når ferien nærmer sig.

Lukkedage:

Jfr. link er der i Skive Kommune lukkedage Grundlovsdag d. 5/6 og d. 24/12 - uden institutionen har forpligtelse til at stille et alternativt dagtilbud til rådighed.

Ledelse og forældrebestyrelse har besluttet, at i Apoteker Norgaards Børnehave er der lukkedage på flg. datoer:
- Fra og med d. 27. december til og med d. 31. december
- Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

Definition af egne lukkedage i Apoteker Norgaards Børnehave:
Institutionen er lukket og der foregår ingen pasning af børn.
Hvis forældre har et arbejdsrelateret dokumenteret behov, kan der dispenseres fra ovennævnte.
Kontakt institutionens leder med mindst 4 ugers varsel. Der vil da blive arrangeret pasning i egen institution eller i en anden institution i lokalområdet.

Jfr. Skive Kommunes retningslinjer for lavt fremmøde:
Hvis 20% af de aktuelle indskrevne børn har pasningsbehov, skal pasning ske i egen institution.


Publiceret 10-10-2019