Apoteker Norgaards Børnehave har en helt særlig historie og baggrund - er et lille stykke kulturhistorie i Skive - der stadig er i udvikling:-)

 Kort fortalt er vores historie denne:

  •  Apoteker Norgaards børnehave er en sel­vejende institution, oprettet i 1882 som asyl.
  • I 1934 overgik institutionen til børnehave (jvf. lov om børne- og ungdomsfor­sorg §65, stk. 1)
  • Børnehavens grundlag er Fundatsen for Apoteker Gerhard Johan Nicolai Norgaards og hustru Pethrea Magdalene født Fellers børnehjem i Skive hvori, der står at: ”Denne ejendom er af apoteker Norgaard og Skive kommune skænket og bestemt til altid og udelukkende at bruges som børnehjem eller til bedste både på sjæl og legeme for fattige småbørn i Skive”.
  • Der er i 1977 indgået driftsoverenskomst mellem institutionen og Skive Kommune.
  • Apoteker Norgaards Børnehave har siden 1882 haft bopæl på adressen Asylgade 4.
  • Den 15. november 2004 flyttede børnehaven i nye bygninger, opført til formålet, på adressen Jeppe Aakjærsvej 18.

 Livtræet:

I 2013 fik det gamle asyllegat nyt liv, idet det finansiere børnehavens vartegn - "Livstræet". Forældre, børn og personale bidrog med ideer til symbolikken i træet der er et flot vartegn med en spændende fortælling.

TV Twilight lavede en udsendelse om processen - se mere i linklisten (udsendelse 185 - træk markøren hen til 27.20).

Træet har to sider. Den ene side illustrerer 1882 og den anden side illustrerer idag.
Børnehavens navn er udskåret på en bjælke, der deler træet i de to dele / tidsperioder.
Apoteker Norgaard holdt af børn og siden fra 1882 er derfor udskåret med apotekeren og et barn - med en apotekermorter i baggrunden.
Siden fra idag er illustreret med et glad og afslappet barn, der leger, og er optaget / fordybet i at betrgte en mariehøne og en snegl (...natur, sang og sprog, kreativitet) 
Det bedste vi kan give børn er "rødder og vinger" og det har træet også. Rødder i jorden og vinger i form af en udskåret fugl der flyver gennem træet, fra siden fra 1882 til den side der symboliserer idag.
Søren Brynjolf er kunstneren bag "Livstræet", vores vartegn og midtbyens ny bykunst. Livstræet blev indviet til sommerfesten 2013

Børnehaven har altid været moderne - helt fra 1882 og til i dag.

 Vi har et fundats fra 1882, et formål fra 1966, en dagtilbudslov fra 2007, herunder en pædagogisk læreplan fra 2004 – og en ”rød tråd” op igennem tiderne, hvor værdierne altid har været et stærkt fokus på, at voksne skal skabe de bedste betingelser for børns trivsel og udvikling…før som nu!

 Sprogbrug og ordvalg i fundats, vedtægter, lovgivning mv. har ændret sig gennem tiderne - men budskabet er det samme og stadig lige aktuel, hvilket hvilket fremgår af nedenstående:

 I fundatsen fra 1882 står der beskrevet at:

  • ”Denne ejendom er af apoteker Norgaard og Skive kommune skænket og bestemt til altid og udelukkende at bruges som børnehjem eller til bedste både på sjæl og legeme for fattige småbørn i Skive”.

 I 1966 blev der i vedtægten for børnehaven beskrevet, at børnehavens formål er:

  • ”At give børnene omsorg, passende beskæftigelse, pleje og opdragelse”. 

 I dagtilbudsloven fra 2007 hedder det:

  • ”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund”.

  I den pædagogiske læreplan (indført allerede i 2004 i serviceloven)hedder det:

 ” Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor 6 indholdstemaer…. og skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene… og hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov”.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 10-10-2019