Vi mener, at det er vigtigt, at ALLE børn bliver stimuleret, udfordret og udviklet på ALLE områder. For os er det bedste ”brand”, at der er plads til udvikling, leg og læring for ALLE – ”Det hele barn” 

 

 Prøv at lytte til en sød sang på youtube der hedder ”Vor verden er en tumleplads” : http://www.youtube.com/watch?v=qV-zN38WDIk

 

Vores årsplaner baserer på de 17 FN verdensmål siden januar 2019. som bliver hos os kombineret med  den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Vi byder hver dag børnene til leg, læring, venskaber, fællesskaber og aktiviteter og vores tilgang  ”hviler” på et godt og gedigent fundament af gode værdier og mål, der både udspringer fra dagtilbudsloven, kommunen og børnehaven selv.

 

 Vi vægter vores højtider og traditioner, og vi kan være sammen med børnene til at finde temaer, der omhandler de 6 indholdstemaer i den pædagogiske læreplan, og inkluderer også  de 4 temaer i ”Rent Liv” (Skive Kommunes fælles indsatsområde)

 

Et tema er en ”overordnet paraply” / et overordnet emne, som strækker sig over et længere tidsrum, hvor grupperne selv finder på aktiviteter, som relaterer til temaet. Temaet kan have mange indfaldsvinkler, afhængig af vokseninteresse og børneperspektivet. Turdage og motorik/gymnastik er faste aktiviteter – temaet tænkes ind i disse aktiviteter. Højtider ind tænkes i temaet.

 

Det er meget ”populært” for tiden, at ”brande” sig som tema børnehave (musik, motorik, udeliv m.v.) og vi har skam også vores særlige indsatsområder, så som ”Naturen og byrummet”, "ICDP" (den gode relation der er grundlaget for al udvikling), "Kreativitet", "Tidlig indsats" mv.

 

 Men overordnet bestræber vi os på at lave en årsplan der er en alsidig og kreativ årsplan, hvor ALLE læreplanstemaer er repræsenteret, da børn skal have mulighed for at opleve flest mulige sider af sig selv. 

 

  

 

 

 

  

Publiceret 29-10-2019