Trygge rammer, betydningsfulde relationer og alsidige aktiviteter og oplevelser, der understøtter, inspirerer og udfordrer barnet til at lære sig nye ting......

Dette forudsætter pædagoger, der er bevidste om børns udvikling og kan tilrettelægge en hverdag med oplevelser/udfordringer/aktiviteter i forhold til det enkelte barns udvikling. En hverdag der hele tiden understøtter det udviklingstrin, hvor barnet befinder sig og udfordrer det i forhold til hvor det er på vej hen / hvad det næsten kan.

For børnene er legen den virkelighed, hvor barnet finder/glemmer sig selv, får afprøvet sig selv, får afprøvet grænser, får inte­greret det, som han/hun har erfaret i børnehaven eller i hjemmet. Alle lege / aktiviteter er betydningsfulde og ligeværdige.

Børn har mange ressourcer og vi bygger videre på det der lykkes og herved lærer børnene også det, som de finder mere vanskeligt.

Børnene skal opleve tryghed, at der er voksne, der passer på dem, holder af dem og vil dem. At børnenes glæder og sorger bliver taget alvorligt af voksne, der lytter til dem og handler ud fra barnets perspektiv.

Barnet skal opleve at have indflydelse på sit eget liv, samtidig med at den voksne guider barnet.

Barnet skal være en del af en børnegruppe, et fællesskab, hvor det enkelte barn kan afprøve sig selv.

Børn skal drage erfaringer med at løse konflikter, og tilegne sig strategier for at løse disse.

Kendskab kan udvikle sig til venskab… i fællesskaber

Det er vigtigt, at børnene får en almen dannende opdragelse, der bevirker, at børnene har et forankret selvværd, evnen til at reflektere, situationsfornemmelse i forhold til forskellige kontekster og lyst og mod til at handle.

Fællesskaber giver mulighed for at deltage i demokratiske processer, hvor børnene erfarer, at de bliver værdsat og anerkendt.

Publiceret 10-10-2019