Hvem skal jeg snakke med om mit barn?

Hvis I ved aflevering har en besked vedr. jeres barn kan I kontakte alle de voksne i vores lille børnehave. Vi har en fælles ”køkkenbog” til internt personalebrug, som vi noterer disse beskeder i, så alle bliver informeret.

 Hvis I ved afhentning vil spørge om noget særligt, kan I ligeledes spørge os alle. Hvis der er en vigtig besked fra dagens løb, vil det enten være skrevet til jer som besked på Day Care eller stå noteret i vores køkkenbog. Hvis der ikke er noteret noget disse steder har dagen været god og dejlig med helt almindelige oplevelser med vennerne.

 Har I brug for en dybere snak om jeres barn, er det jeres kontaktpædagog I skal have en aftale medJ

Hvad har børnene lavet idag

Børnenes perspektiv er utrolig spændende og det er en kunst at stille de gode spørgsmål, der åbner op for fortællinger om deres oplevelser. Vi håber vores små kommentarer på tavlen i forgangen og i hverdagen vil give jer inspiration til jeres samtale med jeres barn om dagens gang i børnehaven.

Tavlen i forgangen:

Planlagte aktiviteter fremgår af årsplanen, månedssedlen og helt aktuelt på tavlen i forgangen. Vi tager på tur og til gymnastik i aldersopdelte grupper. Vi bliver også inspireret af nuét og giver plads til at tager udgangspunkt i det der optager børn og voksne. På tavlen i forgangen kan du læse små kommentarer om hvad vi lavede/oplevede. Vi sætter personalenavne under aktiviteterne, så I ved hvem I skal gå til, hvis I vil vide noget mere. Se også billeder på touch skærmen/Day Care..

Vi synes, at en god årsplan er alsidig og varieret, så jeres barn kan opleve flest mulige sider af sig selv.Vores årsplan har derfor mange forskellige ”temaer” og ”projekter” - ud fra højtider, ”Rent Liv”, pædagogiske læreplaner, traditioner m.v.

Vi synes, at det er både vigtigt og betydningsfuldt, at organisere en hverdag, hvor der er mange små grupper/fællesskaber og hvor børnene mødes med forskellige oplevelser og udfordringer.

Det betyder, at vi voksne skal være fleksible og ”flytbare” i forhold til aktiviteter og børn, frem for at rummet (en stue) bestemmer, hvor vi skal være og hvad vi skal lave…og derfor har vi en månedsplan hvor de voksne er sat på de enkelte aktiviteter.

 Tryghed er vigtigt for alle børn. Vi har derfor skiftende ansvarlige på de enkelte ”temaer” og ”projekter” – herved sikrer vi, at vi voksne lærer alle børn godt at kende, og at alle børn bliver trygge ved alle voksne.

Ligeledes sikrer det ”fælles fodslaw” når vi har fokus på jeres barns behov – alle kender jeres barn og ved hvad det har brug for.

 

Publiceret 10-10-2019