Anvisning af plads

Når I ønsker at ansøge om en børnehaveplads her hos os, skal jeres barn opskrives via den digitale pladsanvisning

Pladser anvises efter barnets fødselsdato og behovsdato, så de ældste børn med aktuel behov får plads først.
Dispensation fra anvisningsreglerne træffes af Børne- og Familieforvaltningen.

Når søskende følges ad....

I Skive Kommune er der søskendegaranti for børnehavebørn.
Garantien betyder, at en yngre søskende pr. den 1. i den måned, hvor de fylder 2 år og 11 måneder, er garanteret en plads i samme daginstitution som en ældre søskende, hvis der overlappes med minimum en måned.

Udmeldelse

Når jeres barn skal udmeldes forgår det ligeledes via den digitale pladsanvisning.

Udmeldelse skal ske til Den Centrale Pladsanvisning med 1 måneds varsel. Udmeldelsen skal være modtaget i pladsanvisningen senest den sidste dag i måneden.

Vedrørende kommende skolebørn: 

Børnene betragtes som udmeldt af børnehavepladsen pr. 31. juli i det år de fylder 6 år, medmindre andet er meddelt pladsanvisningen. Husk derfor at kontakte pladsanvisningen rettidigt, hvis I ønsker at melde jeres barn ud til d. 1. juli. 

 

 

Publiceret 10-10-2019