I Apoteker Norgaards Børnehave følger vi ”brugsanvisning til sociale medier" samt "retningslinjer for Skive Kommunes brug af facebook" udgivet i foråret 2015.

Særligt for Apoteker Norgaards Børnehave:

Vi er optaget af "gyldne øjeblikke" mellem børn og voksne og bruger videoklip til at blive klogere på vores relation til jeres barn - og især på os selv, da den voksne altid er ansvarlig for relationen.

Når vi filmer foregår en relation er det altid i en hverdagssituation og altid i en situation, hvor der er et positivt samspil mellem barn og voksen. Vi vil have mere af det der lykkes! 

Ved jeres barns start får I udleveret en samtykkeerklæring, hvor I ved jeres underskrift accepterer, at vi bruger videoklip som et pædagogisk arbejdsredskab.

 

 

Vedr. foto eller videooptagelser på forældres private hjemmesider:

Datatilsynet oplyser, at når foto og videooptagelser offentliggøres på en hjemmeside, der er ubegrænset adgang til, anses offentliggørelsen for at ske overfor så bred en personkreds, at den der offentliggøre optagelsen, vil blive betragtet som databehandler. Vedkommende er herved omfattet at persondataloven.
Dette betyder, at den person der offentliggør optagelsen, skal have samtykke fra de personer, der optræder i optagelsen. Ved mindreårige børn er det forældremyndighedsindehaveren(e) der skal give samtykke.
Datatilsynet oplyser, at institution og forældre vil kunne rette henvendelse til de forældre, der har offentliggjort optagelsen og bede dem fjerne optagelsen fra hjemmesiden.
Læs evt. mere på datatilsynets hjemmeside

Etik omkring billeder:

Forældrebestyrelsen og personalet har i marts 2011 drøftet sommerbilleder og har besluttet flg.
Ved foto til tavler skal børnene som minimum have underbukser på. Ved foto til hjemmesiden skal børnene som minimum have underbukser og undertrøje på.
Hvis der skulle være nogle forældre, der ikke bryder sig om et billede af deres barn, som er hængt op på stuetavlen, kan de selvfølgelig bede personalet om at fjerne det. 

Publiceret 10-10-2019