Fælles fundament:

Vores fælles fundament i Apoteker Norgaards Børnehave bygger på et anerkendende, relations- og ressourceorienteret menneskesyn, der skaber en inkluderende kultur, hvor alle er aktive deltagere.

Fundament for det pædagogiske arbejde:

Vi har en hverdag med børnene, der præges af:

 • Ligeværdighed
 • Nærvær og tryghed
 • Forpligtende fællesskaber
 • ”At være er at lære”
 • Et inspirerende miljø
 • Alsidige oplevleser

Læs uddybende beskrivelser af værdiordene i "udviklings- og læringssyn"

Fundament for forældresamarbejdet i Apoteker Norgaards Børnehave.

Forældre og personale er ligeværdige samarbejdspartnere med flg. værdier:

 • At støtte op om barnet og fællesskabet – udvise fleksibilitet og respekt for hinanden
 • Være åbne overfor hinanden, at turde tale sammen, også selv om det der er svært.
 • Gensidig tillid – at have en gensidig tro på, at både forældre og personale vil barnet det bedste.
 • I fællesskab have fokus på tidlig indsats.
 • Rum og respekt – at blive accepteret som den man er
 • God kommunikation, opfølgning og løbende dialog i forhold til barnets trivsel. At der på stuens tavle orienteres om hverdagsting

                             (udformet af forældrebestyrelsen 2011/12)

Fundament for ledelsen i Apoteker Norgaards Børnehave.

Vi arbejder ressourceorienteret, relationelt og anerkendende, hvor ligeværdighed ikke forveksles med at være ligestillet. Vi er bevidste om at være selvafgrænset og ikke begrænsende. Vi arbejder ud fra ledelsesgrundlaget i Skive Kommune.

 Fundament for personalesamarbejdet i Apoteker Norgaards Børnehave.

Samarbejdet er baseret på tillid, ligeværd, tryghed, respekt og anerkendelse, hvor vi arbejder ud fra muligheder/ressourcer og tager aktivt ansvar for både os selv og fællesskabet.

Publiceret 10-10-2019