Vores personalegrupper er bredt sammensat af pædagoger og en pædagogmedhjælper og en pædagogisk uddannet leder.

I dagligdagen vil I også møde vores pedeller, som sørger for vedligeholdelse af huset og de grønne områder.

Vi prioriterer løbende, at have pædagogstuderende og pædagogisk assistentelever (PAU) i vores hus, da vi bliver inspireret af de nye inputs.

 

Ute Andrea Wagner

 • Leder 37 t.
 • ICDP 1+ ICDP for ledere + påbegyndt ICDP 2
 • Diplom i ledelse
 • 6 moduler, Master i offentlig ledelse
 • Diplommodul i coaching
 • Musiker, spiller forskellige instrumenter

 

   

 Connie Stouby Kristensen

 • Pædagog 34 t.
 • ICDP 1+2
 • TR for BUPL
 • medarbejderrepræsentant i forældrebestyrelsen
 • 2 moduler, diplomuddannelsen
 • praktikvejleder

 Elsebeth Mølgaard

 • Pædagog 33 t
 • ICDP 1+2
 • Motorik koordinator
 • IT koordinator
 • praktikvejler
 • sprogpædagog

 

   

Marianne Fruergaard

 • Pædagog 34 1/2  t
 • ICDP 1+2
 • 2 moduler, diplomuddannelsen
 • praktikvejleder
 • sprogpædagog

Tine Lajgaard

 • Pædagog 22 t.
 • ICDP 1+2
 • praktikvejleder

 

 

 

Gitte Choubineh Bukhave

 • Pædagogmedhjælper 34 t.
 • ICDP 1+2
 • Arbejdsmiljørepræsentant
 • Mentor for medhjælpere i arbejdsprøvning / pr
 • Grønne Spirer ansvarlig
 • Rent Liv repræsentant

 

 

 Diana Köster Toft Mathiesen

 • Pædagog 32 t.

 

 

 

 

 

 

 

 Louise Broch Nielsen

 • Pædagog 20 t.
 • Rytme Rita- musikalsk dansepædagog

 

 

 

 

 

 

Publiceret 29-10-2019