Vores personalegrupper er sammensat af pædagoger, pædagogmedhjælpere, leder og souschef, 1 pedel i flexjob og 1 pedel 7 timer om ugen og studerende fra seminariet samt lejlighedsvis elever fra Pædagogisk assistent uddannelsen og ansatte i jobpraktik, sprogpraktik og elever fra folkeskolen i erhvervspraktik. Derudover har vi nogle faste vikarer.

Som det fremgår af "Kvalitetsplan 2014 for dagpleje, vuggestue og børnehaver i Skive Kommune", er vi 81% uddannede pædagoger og 19% pædagogmedhjælpere. Vi har prioriteret en høj normering og den er opgjort til 7 børn pr. fuldtidsansat. (svarende til 5,11 time pr. barn)

I forgangen har vi en a jour ført fototavle, så I let kan få "ansigt på os". Vi går også med navneskilte, så I altid er sikre på at gå til den person, som I søger.

Vi prioriterer, at alle medarbejdere kommer på efteruddannelse og alle ansatte har særlige kompetenceområder til glæde for hele børnehaven.

 

Ute Andrea Wagner

 • Leder 37 t.
 • ICDP 1+ ICDP for ledere + påbegyndt ICDP 2
 • Diplom i ledelse
 • 4 moduler, Master i offentlig ledelse
 • Diplommodul i coaching
 • Musiker, spiller forskellige instrumenter

Elsebeth Nagel

 • Souschef 37 t.
 • Sprogkoordinator
 • ICDP 1+2+ICDP for ledere
 • Mentor for pædagoger i arbejdsprøvning      
 • 5 moduler, diplomuddannelsen
 • Praktikvejlederuddannelse for PAU-elever
 • Praktikvejleder
   

 Connie Stouby Kristensen

 • Pædagog 34 t.
 • ICDP 1+2
 • TR for BUPL
 • medarbejderrepræsentant i forældrebestyrelsen
 • 2 moduler, diplomuddannelsen
 • praktikvejleder

 Elsebeth Mølgaard

 • Pædagog 33 t
 • ICDP 1+2
 • Motorik koordinator
 • IT koordinator
 • praktikvejleder

 

   

Marianne Fruergaard

 • Pædagog 34 1/2  t
 • ICDP 1+2
 • 2 moduler, diplomuddannelsen
 • praktikvejleder

Tine Lajgaard

 • Pædagog 24 1/2  t.
 • ICDP 1+2
 • praktikvejleder

 

 

 

Gitte Choubineh Bukhave

 • Pædagogmedhjælper 34 t.
 • ICDP 1+2
 • Arbejdsmiljørepræsentant
 • Mentor for medhjælpere i arbejdsprøvning / praktik
 • Fast voksen i skovgruppen
 • Grønne Spirer ansvarlig
 • Rent Liv repræsentant

 

 

 Ann Sophie Christiansen

 • Pædagogmedhjælper 20 t.(fleksjob)
 • ICDP 1 
 • Optaget af dialogisk læsning og fortælling

 

 

 

 

 

 Pædagogstuderende 32,5 t.

 • i 2. praktikperiode 
 • ansat i 6 måneder

 

 Ismael Arif

 • Pedel i fleksjob 20 t.
 • holder de grønne arealer på legepladsen og kolonihaven
 • mindre opgaver med vedligeholdelse 

 

 

 

 

Publiceret 18-10-2018