Børnehavens udviklings- og læringssyn bygger den nyeste viden og forskning omkring børn og deres udvikling - "krydret" med vores traditioner og muligheder, samt temaer i den pædagogiske læreplan og de fire hjørnestene i "Rent Liv".

Vi er optaget af, at al udvikling og læring skal foregår i anerkendende relationer

Vi har valgt at uddybe vores udviklings- og læringssyn ud fra vores fundament for det pædagogiske arbejde, hvor vi har en hverdag med børnene, der præges af:

  • Ligeværdighed
  • Nærvær og tryghed
  • Forpligtende fællesskaber
  • ”At være er at lære”
  • Et inspirerende miljø
  • Alsidige oplevelser

 

 

Publiceret 10-10-2019