Gå på "opdagelse" i vores virksomhedsplan.

Vores virksomhedsplan afspejler i alle henseender det fælles fundament i Apoteker Norgaards Børnehave, der bygger på et anerkendende, relations- og ressourceorienteret menneskesyn, der skaber en inkluderende kultur, hvor alle er aktive deltagere

I virksomhedsplanen beskriver vi hvordan vi arbejder med de 6 indholdstemaer i den pædagogiske læreplan. Temaerne skal sikre et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring.

I linklisten beskrives hvad en ekspertgruppe i 2004 skrev om de enkelte temaer - gode ord der er værd at huske.... derfor får de lidt plads her på vores hjemmeside.

Virksomhedsplan 2014

virk. plan 2014.pdf

 

 

 Publiceret 24-09-2015